Zarząd ROD po przeglądzie, wyróżnił następujące działki (w kolejności numerów działek):

nr 3

nr 17

nr 20

nr 25

nr 30

nr 41

nr 52

nr 79

nr 86

nr 94

nr 95

nr 101

nr 105

nr 109