20 maja 2017 r. Walne Zebranie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. XX-Lecia PRL wybrało w wyborach uzupełniających nowy zarząd.

Po ukonstytuowaniu się skład zarządu wygląda następująco:

Monika Jarząbek - Prezes Zarządu - tel. 607 392 619

Józef Filipkowski - Zastępca Prezesa

Robert Wawrzyniak - Skarbnik

Piotr Draszek - Sekretarz

oraz

Henryk Chrzanowski - Gospodarz Ogrodu.